Welcome to our website!
中文  |  English
展会日程
当前位置:首页 > 配料辅料展 > 展会日程
展会时间安排:

布展时间  2018年06月19日--06月20日           09:00 — 17:00
          
开展时间  2018年06月21日--06月23日           09:00 — 16:30
                 
                 2018年06月24日                            09:00 — 14:00 
 
撤展时间   2018年06月24日                           14:00 — 24:00
辽ICP备案号11011595   版权所有:国际家具系列展   技术支持:致远科技